Výpověď pojištění řidiče

Chcete ukončit pojištění řidiče (RENTO), pak byste měli vědět v jakých případech je to možné. Stejně jako u výpovědi povinného ručení nebo jiných pojištění má i toto svá pravidla. Níže jsme pro Vás připravili užitečnou pomůcku, kde se dovíte, kdy je možné pojištění RENTO ukončit.

Jak vypovědět pojištění řidiče – RENTO

Výpověď pojištění ke konci pojistného období

Výpověď musí být doručena pojišťovně minimálně 6 týdnů před výročním datem.
Příklad: Sjednali jste si pojištění řidiče 1. 8. 2014 (výročí pojistné smlouvy), písemná výpověď tak musí být pojišťovně doručena nejdéle 20. 6. 2014.

Nemusíte složitě listovat kalendářem, abyste zjistili datum, do kdy musí být výpověď na pojišťovně. Stačí zadat Vaše výroční datum do našeho chytrého kalendáře.

Je důležité vědět, že:

  • výpověď pojištění musí být písemná
  • bez Vašeho podpisu (podpisu pojistníka) je neplatná

Výpověď do dvou měsíců od data sjednání

Vy i pojišťovna můžete vypovědět pojištění do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 8 dní a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Po uplynutí této lhůty pojištění zaniká.

Jestliže jste již uhradili pojistné, pojišťovna Vám jej vrátí, stačí na výpověď uvést, zda chcete platbu zaslat na účet nebo poštovní poukázkou.

Nezapomeňte na to, že:

  • výpověď pojištění musí mít písemnou formu
  • bez Vašeho podpisu (podpisu pojistníka) je neplatná

Ukončení pojištění dohodou

V některých případech, je možné ukončit pojistnou smlouvu po dohodě s pojišťovnou. S touto dohodou musí souhlasit obě strany, jak Vy tak pojišťovna. V písemné dohodě musí být uvedeno přesné datum, ke kterému pojištění končí a způsob vyrovnání závazků.

Ukončení pojistné smlouvy z důvodu neplacení pojistného

Pojišťovna může ukončit Vaše pojištění, pokud včas neuhradíte pojistné. Pojištění zaniká dnem po marném uplynutí lhůty stanovené v upomínce k zaplacení pojistného. Je však důležité vědět, že i v případě takového zániku pojistné smlouvy má pojišťovna právo na poměrnou část pojistného až do doby ukončení pojištění. Tuto poměrnou část budete tedy i po skončení pojištění nuceni uhradit.

Srovnátor radí:

„Písemné výpovědi posílejte vždy nejlépe doporučenou poštou a doklad od zásilky si uschovejte. V případě, kdy se rozhodnete zajít osobně ukončit pojištění na pobočku, nezapomeňte si doma občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.“

Nezapomeňte, že …

… pro Vás máme širokou nabídku pojištění, od povinného ručení přes havarijní pojištění až po cestovní pojištění. Vše si můžete vyřídit z pohodlí domova a navíc získáte pojištění za výhodnou cenu během několika minut.