Náš závazek

Pomůžeme Vám najít správný produkt. Jsme odhodláni Vám zajistit nejlepší cenu.

Jsme tu pro Vás na telefonu i chatu. Podáváme jasné a nezkreslené informace.

Respektujeme Vaše soukromí. Nabízíme Vám nezávislé porovnání cen.

Sjednáme Vám pojištění o víkendu. Věnujeme Vám tolik času, kolik je potřeba.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je komplexní označení pro několik druhů neživotního pojištění. Pojišťovna při pojištění majetku poskytuje pojistkou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho poškození, zničení, nebo odcizení.

Mezi ty nejžádanější produkty pojištění majetku můžeme zařadit:

  • pojištění nemovitosti,
  • pojištění domácnosti
  • a pojištění odpovědnosti za škodu.
Pojištění nemovitostiPojištění domácnosti
Střechaanone
Fasáda domuanone
Stavební materiálanone
Radiátoranone
Televizeneano
Spotřebičeneano
Sportovní vybaveníneano

Každé z těchto pojištění se vztahuje na něco jiného a má svá specifika. Lidé je často zaměňují, nebo nevědí, zda chtějí to či ono. Srovnání pojištění majetku je často pro běžného klienta náročné na orientaci a porozumění rozdílům mezi nimi.

Druhy pojištění majetku:

Mylně se někteří domnívají, že stačí jedno nebo druhé. Na příkladu níže si ovšem můžeme ukázat, co které pojištění zahrnuje.

Pojištění nemovitosti

Pojištěním nemovitosti chráníte svůj majetek. Může se jednat o dům, byt, garáž apod. Budova však musí být pevně spojena základy se zemí. Tímto pojištěním je kryto mnoho rizik jako například požár, povodeň, pád stromu, vichřice a další. Je důležité mít na paměti, že pojištěním nemovitosti kryjete pouze nemovitost jako takovou.

Pojištění domácnosti

Pokud si naopak přejete chránit své vybavení a bydlíte například v pronájmu, stačí vám pojištění domácnosti. Je vhodné dbát na adekvátní určení pojistné částky, protože u tohoto pojištění dochází často k podpojištění. Do pojistné částky započítejte veškeré vybavení vaší domácnosti včetně oblečení, nádobí a dalších drobných věcí.

Pojištění odpovědnosti

Jestliže chceme chránit nejen sebe, ale také naše sousedy, kamarády a podobně je vhodné si uzavřít také pojištění odpovědnosti, dnes známé spíš jako pojistku na blbost. Variant pojištění odpovědnosti je dnes mnoho. Můžete si pojistit odpovědnost v běžném občanském životě, která chrání například vašeho souseda před vytopením, nebo pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, pojištění odpovědnosti řidiče a mnoho dalších.