Generali Pojišťovna a. s.


Generali Pojišťovna je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů. Ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Významné pozice získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy.

Generali

Generali nabízí kvalitní pojistné produkty životního i neživotního pojištění, jako je pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidle i průmyslových a podnikatelských rizik. A díky husté síti svých poboček, je snadno dostupná na celém území České republiky.

Co nabízíme od Generali Pojišťovny

Povinné ručení

Informace o Generali Pojišťovně

Sídlo:
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Infolinka:
+420 244 188 188
Web:

Historie Generali Pojišťovny

Pojišťovna Generali zahájila svou historii v roce 1831, kdy byla založena Assicurazioni Generali v Terstu. A o rok později se otevřely první pobočky ve Vídni, Budapešti a v Praze. Pojišťovna Generali působila na našem území až do roku 1945, kdy došlo ke znárodnění soukromých pojišťoven. Až v roce 1993 se Generali vrátila zpět do České republiky a navázala tak na více než stoletou tradici. O dva roky později se ze společnosti Erste Allgemeine stala akciová společnost Generali Pojišťovna a. s..

Významné události
Jednou z významných událostí v historii Generali bylo převzetí Zürich pojišťovny na začátku roku 2003. Díky tomu se stala čtvrtou největší pojišťovnou v oblasti neživotního pojištění. Za zmínku stojí i fakt, že Generali je od roku 2008 součástí Generali PPF Holdingu B. V., stejně jako Česká pojišťovna.